top of page
Karaciğer İşlevi Görecek Yeni Nesil Çip Organ

Karaciğer İşlevi Görecek Yeni Nesil Çip Organ

Karaciğer İşlevi Görecek Yeni Nesil Çip Organ

Heroes of the day

Microfabrication

download.png
Ekran görüntüsü 2024-05-15 233925.png
Ekran görüntüsü 2024-05-15 234322.png
Ekran görüntüsü 2024-05-16 003342.png
resim_2024-05-13_222955816.png
Sabah_logosu.png
                                                    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre                                                         Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ESTEM) karaciğeri                                                          taklit edebilen organ çipi üzerine çalışılıyor. ESTEM'de                                                                          mühendislik, eczacılık, tıp alanında görev yapan akademisyenler                                                      yer alıyor. Doç. Dr. Hüseyin Avcı, "Çip organların içinde canlı                                                                hücreler var. Bu insanın kan ile akışını taklit edebilen yapıya sahip.

                                                   Piyasadaki ilaçların 5'te 1'i beklenmeyen yan etkilerden dolayı                                                            geri çekiliyor. Karaciğer üzerinde uğraşıyoruz çünkü ilaçların                                                             toplanmasının sebepleri arasında karaciğer yüzünden oluşan yan                                                      etkiler ilk sıralarda bulunuyor" ifadesini kullandı. Avcı, "Kanser                                                         mekanizmasının keşfedilmesine, mevcut ilaçların kanser                 hücrelerini yok ederken diğer hücrelere ne yönde hasar verdiğine yönelik araştırmalar             yürütülüyor" dedi.
0x0-kendini-karaciger-sanan-cip-gelistirildi-1711401009706.webp
resim_2024-02-07_190550187.png
Ekran görüntüsü 2024-02-07 190632.png
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Avcı’nın sorumluluğunda, ilk yazarın Dr. Aliakbar Ebrahimi’nin olduğu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM), Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (TATUM) ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Feng Chia Üniversitesi (Tayvan) Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik ve Kimya Mühendisliği Bölümleri, Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi İleri Tıp Bilimleri Fakültesi Tıbbi Biyoteknoloji Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rowan Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği Bölümü ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Anabilim Dalı ve Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Bölümü, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Anabilim Dalı, Kaliforniya Üniversitesi Beslenme Bölümü (ABD), ODTÜ MEMS Merkezi, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı ve Harvard Üniversitesi Tıp Okulu ile Brigham ve Kadın Hastanesinden ulusal ve uluslararası multidisipliner geniş bir ekiple yaklaşık 3 yıl süren çalışma olan “Molecular Separation by Using Active and Passive Microfluidic chip Designs: A Comprehensive Review” başlıklı makale “Advanced Materials Interfaces” dergisinde kapak olarak yayımlandı.

Bu çalışmada, biyomoleküllerin ayrılması için cihaz başına düşük maliyet, hızlı analiz yetenekleri ve minimum numune tüketimi ile farklı mikroakışkan “çip üzerinde laboratuvar” yöntemlerinin geliştirilmesi ve kullanılmasındaki ilerlemeler araştırıldı. Burada tartışılan ayırma yöntemleri, ihtiyaca göre tekniğin belirlenmesiyle biyolojik araştırmalarda ve klinik uygulamalarda kullanım açısından büyük bir potansiyele sahip. Mikroakışkan bazlı moleküler ayırma yöntemlerinde çok fazla ilerleme bildirilmiş olmasına rağmen, bunların diğer bileşenlerle entegrasyonu hakkında çok sayıda sorun bulunuyor. Bu bağlamda araştırmalar, biyolojik analiz sistemlerinde daha verimli bir şekilde kullanılmak üzere birden fazla fonksiyonun tek bir mikroakışkan sisteme entegre edilmesine odaklanmalıdır.

Makale erişim bağlantıları: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.202470006

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/admi.202300492
fff.jpg
Ekran görüntüsü 2024-02-07 192542.png
                                                     Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında çalışmalar                                                                         yürüten Doç. Dr. Hüseyin Avcı, başarılı bir makalenin                                                                              yayınlandığı haberini aldı. Makale, malzeme bilimi üzerine                                                                    yapılan ileri araştırmalarıyla tanınan Advanced Materials                                                                      Interfaces dergisinde okuyucularla buluştu.

                                                    Bu makale, alanında önemli bir katkı sağlamayı                                                                                        hedeflemekte ve son teknoloji araştırma ve uygulamalarına                                                                dair içerik sunmaktadır. Üniversitenin bu bilimsel başarısı,                                                                     akademik camiada büyük bir ilgiyle karşılandı. Makalenin                                                                     derginin kapak konusu olması ise başarının önemini daha                                                                     da vurguladı.
Bu gelişme, üniversitenin bilimsel araştırmalarda kaydettiği ilerlemeleri ve uluslararası alanda etkisini göstermesi açısından oldukça dikkat çekicidir. Doç. Dr. Hüseyin Avcı'nın çalışması, öğrenciler ve akademisyenler için ilham kaynağı olmaya devam ediyor ve üniversitenin bilimsel araştırmalardaki liderliğini güçlendiriyor.
fff.jpg
Üniversitemiz Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM)'nde doktora sonrası araştırmacı ilk yazar olan Dr. Aliakbar Ebrahimi, Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. öğr. Üyesi Hamed Ghorbanpoor ve sorumlu yazar olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü ile ayni zamanda ESTEM ve Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (TATUM) öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Avcı'nın çip üzerinde laboratuvar
alanında çalışmalarından hazırlanan "High-throughput Microfluidic Chip with Silia gel-C18 Channels for Cydotide Separation" başlıklı araştırma makalesi, alanında bilinen
Analytical and Bioanalytical Chemistry dergisinde yayınlanmıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Azarbaijan Shahid Madani Üniversitesi (Tebriz, İran) ile ortaklaşa
yürütülen çalışma TUBİTAK Uluslararası ikili iş Birliği Projesi (TUBİTAK-MSRT Joint Project 119N608) kapsamında Doç. Dr. Hüseyin Avcı'nın yürütücülüğünde desteklenmiştir.
Son 20 yılda, geleneksel kromatografiye dayalı yöntemlerin yüksek maliyet, uzun işlem süreleri, numune hacimleri ve düşük ayırma verimliliği gibi karşılaştığı zorlukların
üstesinden gelmek için biyomoleküllerin saflaştınlması, izolasyonu ve ayrılması işlemlerinde mikroakışkan bazlı ayırma yöntemlerı önem kazanmaktadir. Siklotidler veya siklik
peptitler, bazı bitki aileleri tarafından savunma ajanı olarak kullanılan biyomoleküllerdir ve antimikrobiyalden antikanser özelliklere kadar değişen biyolojik aktiviteleri nedeniyle
bilim insanlarının ilgisini çekmektedir. Ayırma işlemi ile saf siklotidlerin elde edilmesi, ilaç geliştirme stratejileri açısından kritik bir etkiye sahiptir. Burada ilk kez, siklotidleri
ayırmak için mikroakışkan çip üzerinde laboratuvar tekniği ile yüksek performanslı sıvı kromatografisinin (HPLC) işlevi çok daha basit ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Bu bağlamda, silika jel-C18 sentezlenerek, fourier-transform kızılötesi spektroskopi (FTIR) ve proton nükleer manyetik rezonans (1HNMR) ile karakterize edilmiş ve daha sonra,
mikrokanal içinde HPLC C-18 kolon benzeri bir yapı hazırlamak için mikrokanalar modifiye edilmiştir. Siklotid ekstraktı Viola ignobilis'ten düşük voltajlı elektrik alanı ekstraksiyon
yöntemiyle elde edilmiştir. Mobil faz olarak distile suyun kullanıldığı mikrokanala 1  µl/dk akış hızıyla vigno 1, 2, 3, 4, 5 ve varv A siklotidlerini içeren ekstrakt enjekte edilmiş ve
daha sonra 2 dk aralıklarla örnekler toplanmıştır. Sonuçlar, siklotidlerin başarılı bir şekilde ayrılabildiğini ve farklı zaman dilimlerinde mikrokanaldan toplanabildiğini
göstermektedir. Bu bulgular, mikroakışkan kanalların kullanımının hızlı, uygun maliyetli ve basit bir yöntem olarak güçlü ilaç hammadde potansyeline sahip siklotidlerin
ayrılmasında yüksek etkiye sahip olduğunu ve geliştirilen çip üzerinde laboratuvar cihazın siklotidlerin ilaç keşif araştırmalarında yaygın uygulamalar bulabileceğini
göstermektedir.
3.png
2.png
4.png
1.png
5.png
1.png
2.png
4.png
3.png
5.png
website_ppt (1).png
haber12.jpg
sitee222.PNG
habetürklogo.jpg
website.png
ESO haber.jpeg
essa.jpg
webhaber.png
habetürklogo.jpg
havcisite.png
haber.png
media.png
Screen Shot 2019-02-26 at 1.45.12 PM.png
fsdf.png
13.jpg
1234567.jpg
ess.jpg
miiliyte.jpg
haber.jpg
1.lik.jpg
web site.png
kepp.jpg
bottom of page